toiminta

Nykyiset hankkeet

 

Viittomakielisen perhementoritoiminnan kartoittaminen ja kehittäminen (2022)

 

Kartoitamme ja kehitämme valtakunnallista mentoritoimintaa viittomakielisten ja kuulovammaisten lasten perheille, jotta perheet saavat riittävästi tietoa ja tukea viittomakieliseen ja kaksi-/monikieliseen kasvatukseen.

Rahoittaja: Alli Paasikiven säätiö

Yhteyshenkilö: Irja Seilola / irja.seilola(at)comk.fi

 

Tukea kotoutumiseen selkoviittomisella -materiaali (2022)

 

Tuotamme selko- ja viittomakielistä tietomateriaalia suomalaisesta yhteiskunnasta kuuroille maahanmuuttajille kotoutumisen tueksi.

Rahoittaja: S. ja A. Bovalliuksen säätiö 

Yhteyshenkilö: Nina Sivunen / nina.sivunen(at)comk.fi