om vårt center

Välkommen!

 

C.O. Malm-Center är en förening för akademiker. C.O. Malm-Center är grundad av döva och hörselskadade professionella yrkesverksamma akademiker i Finland. C.O.M.-Center utvecklar och erbjuder olika service och material om tillgänglighet, nationella teckenspråk, kultur, såväl lingvistik som sociala välmående. 

 

Vi forskar och samarbetar med olika intressenter och professionella yrkesverksamma nationellt och internationellt. Centret är också en plats för döva och hörselskadade akademiker för nätverkande. Centrets mål är även att stärka döva och hörselskadade akademikers status och jämlikhet i samhället.

 

För närvarande arbetar vi med två projekt:

1) Vi utvecklar en nationell mentor-service för familjer med döva och hörselskadade barn som använder teckenspråk och för dom som behöver stöd i fostran för barn som två- och/eller flerspråkig 

 

2) Vi procedurar material för döva migranter om finska samhället med mål att stödja deras integration och jämlikt medborgarskap.